Groepspraktijk Huisartsen Holten is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548363553
Telefoonnummer: 0548363553
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Groepspraktijk Huisartsen Holten


Groepspraktijk Huisartsen Holten

Keizersweg 32
7451 CS Holten
Telefoon: 0548-363553
Fax: 0548-364957

www.huisartsenholten.nl


Welkom bij Groepspraktijk Huisartsen Holten

De Groepspraktijk Huisartsen Holten wil in een vertrouwelijke omgeving aan al haar patiënten zorg bieden die persoonlijk, verantwoord, vriendelijk, en zinvol is.
De kwaliteit voldoet aan de hoogste eisen die door de beroepsgroep zijn vastgesteld. Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Ons team is u graag van dienst!

Spoedgevallen

Heeft u een levensbedreigende situatie bel dan eerst 112.

Heeft u zeer dringend een arts nodig, bel het praktijknummer 0548-363553 en toets 1. U krijgt dan met spoed een assistente aan de lijn en krijgt voorrang op alle andere lijnen.

Voor eerste hulp, zoals ongelukken in en om het huis, snijwonden, brandwonden, sportblessures en dergelijke kunt u altijd bij ons terecht. Indien mogelijk verzoeken wij u vooraf te bellen, zodat wij er rekening mee kunnen houden dat u komt.

Spreekuren

Spreekuur op afspraak
Er is uitsluitend spreekuur op afspraak. Dit geldt tevens voor de spreekuren van de praktijkondersteuners en de praktijkassistentes. Tevens is er een telefonisch spreekuur, hiervoor dient ook een afspraak gemaakt te worden.

Beschikbaarheid van de huisarts voor het spreekuur
De vier huisartsen de Jong-Deschamps, Leenaers, Uijen en Zweers-Talsma vormen samen de Maatschap Huisartsen Holten. De patiënten zijn gelijkelijk verdeeld over deze huisartsen. Zij werken alle vier een gelijk aantal uren, maar niet full-time. De huisartsen Bovenkerk en van Egmond werken voor de maatschap en zien patiënten uit de hele praktijk. Dit geldt ook voor de huisartsen in opleiding. 

Wij streven ernaar dat u altijd op dezelfde dag dat u belt (of online contact zoekt) een afspraak kunt krijgen. Soms kan dat niet bij uw eigen huisarts zijn. Als u door één van de andere huisartsen wordt gezien voor een klacht, wordt een eventuele vervolgafspraak zoveel mogelijk weer bij diezelfde huisarts gepland. Op die manier proberen we te voorkomen dat u steeds een andere dokter ziet bij de behandeling van de klacht.
Als u toch uw eigen huisarts wil spreken, kan het voorkomen dat u één dag of meer moet wachten. Voor spoedgevallen kunt u altijd bij ons terecht en wordt u door één van de huisartsen met voorrang gezien.

Via onderstaande link vindt u een overzicht op welke dagen de verschillende artsen spreekuur houden.
Overzicht spreekuren huisartsen

Afspraak maken
Van 08.00-11.00 uur kunt u afspraken maken voor het spreekuur. In het algemeen kunt u dezelfde dag nog terecht. Van 14.00-16.30 uur kunt u afspraken maken voor de volgende (werk)dag.
Probeert u zich aan deze tijden te houden, onze praktijkassistentes houden met deze tijden rekening, opdat de privacy zoveel mogelijk gewaarborgd wordt (ze nemen dan de telefoon op in een aparte kamer en zo min mogelijk aan de balie). Tevens wordt gevraagd naar de reden van het consult, dit doet de praktijkassistente niet uit nieuwsgierigheid, maar om een adequate inschatting te kunnen maken en rekening te houden met de tijdsplanning.

Meer tijd?
Het spreekuur is ingedeeld in consulten van 10 minuten. Hierin kan in principe één klacht worden behandeld. Heeft u meer klachten of denkt u meer tijd nodig te hebben, of als er een chirurgische ingreep moet plaatsvinden, meld dit dan tijdens het maken van de afspraak. De praktijkassistente zal dan meer tijd voor u reserveren.
De huisarts kan geen rekening houden met het feit dat meegekomen gezinsleden, zonder aparte afspraak in hetzelfde consult, ook nog gezien willen worden.

Afspraak annuleren
Bel tijdig als een reeds gemaakte afspraak niet door kan gaan. Afspraken die korter dan 24 uur tevoren zijn afgemeld (ongeacht de reden) worden wel in rekening gebracht, aangezien we deze tijd voor u gereserveerd hebben.

Telefonisch spreekuur
Wilt u zich opgeven voor het telefonisch spreekuur, dan kunt u dit het beste doen vóór 10.30 uur. De huisarts belt u dan terug. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor kleine adviezen en het doorgeven van o.a. uitslagen.

eConsult
Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan de medewerkers van onze praktijk. Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer.
Klik op onderstaande button om in te loggen bij MijnGezondheid.net
MGN Button

Huisbezoek
Indien het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis komen bezoeken.
Visites kunt u aanvragen tussen 08.00-11.00 uur voor dezelfde dag.
Besef dat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben of geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-nacht-weekend

Indien u buiten kantoortijden medische hulp nodig heeft kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsenzorg Deventer, telefoon 0570-501777. Als u belt houdt dan uw verzekeringspasje en medicijnen bij de hand, hier kan naar gevraagd worden.

De huisartsenpost is bedoeld voor spoedgevallen en dringende vragen buiten kantoortijden, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de huisarts.

De Spoedpost Huisartsenzorg Deventer bevindt zich in de spoedpost van het Deventer Ziekenhuis.

Het is voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost mogelijk om te beschikken over de belangrijkste gegevens uit uw dossier. Dit is alleen mogelijk nadat u toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van de medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Beschikbaarheid van medische gegevens is met name van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg door de dienstdoende huisarts. Als u wel toestemming geeft voor uitwisseling maar bepaalde gegevens wil afschermen voor de dienstdoende huisarts, dan kunt u dat op de praktijk kenbaar maken.

Voor informatie over de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt verwijzen wij u naar de volgende websites:
- de vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie: www.vzvz.nl/informatiepunt
- Patiëntenfederatie NPCF: www.npcf.nl (voor informatie over patiëntenrechten in de zorg)
- de Overheid: www.rijksoverheid.nl (zoek op 'rechten van patiënten')

Recepten en apotheek

Medicatiecontrole
Houdt er rekening mee dat niet ieder recept herhaald kan worden omdat bij gebruik van bepaalde medicatie een controle noodzakelijk is.

Herhaalrecepten online aanvragen
Medicijnen die u aanvraagt liggen na 2 werkdagen voor u klaar bij de apotheek. 
Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen op MijnGezondheid.net.

MGN Button

Apotheek
Wij vinden medicatiebewaking een gezamenlijke en belangrijke taak. Voorlichting over het gebruik en toedieningswijze van medicamenten zal ook via de apotheek gegeven worden.
De apotheek is direct naast de huisartsenpraktijk gelegen aan de Vrijheidslaan 7 te Holten en is op werkdagen geopend van 8.00-18.00 uur. Telefonisch is de apotheek te bereiken via 0548-361111.
Buiten kantoortijden is de dienstapotheek geopend in het Deventer Ziekenhuis.

Prikpost

Soms is het nodig bloed- of urineonderzoek te laten verrichten. Iedere werkdag kunt u 's ochtends tussen 8.15 en 10.30 uur terecht bij de prikpost in onze praktijk. Deze prikpost is van het Deventer Ziekenhuis.
U kunt gedurende bovenstaande tijden ook bloed laten afnemen voor de trombosedienst.
Het is noodzakelijk om uw legitimatie mee te nemen.