Groepspraktijk Huisartsen Holten is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548363553
Telefoonnummer: 0548363553
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Medische verklaringen

De huisartsen van de Groepspraktijk Huisartsen Holten verstrekken geen verklaringen voor bijvoorbeeld woningen, geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers, etcetera.

Als behandelend arts in Nederland is het niet toegestaan zulke verklaringen uit te schrijven. Alleen controlerend artsen mogen met toestemming van u (op schrift), een brief aan uw huisarts schrijven om informatie op te vragen. Daarbij is het van belang te weten dat uw huisarts met uw toestemming alleen maar feitelijke informatie kan geven, zonder dat hij of zij een waarde-oordeel uitspreekt. Uw huisarts kan dus een opsomming geven van de klachten en ziektebeelden van de patiënt en eventueel het ziektebeloop. Uw huisarts mag hierbij niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastbaarheid of inzetbaarheid bij uw werk.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hier een toelichting over opgesteld.