Groepspraktijk Huisartsen Holten is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548363553
Telefoonnummer: 0548363553
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachten, privacy en agressie

Klachten
In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer u toch ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij proberen het dan samen met u op te lossen.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris via 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Privacy
Alle medewerkers van de praktijk houden zich aan de privacyregels. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zie voor uitgebreide informatie onze privacyverklaring.

Agressie in de praktijk
De Groepspraktijk Huisartsen Holten wil een plek zijn waar de medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en de patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan agressie, kunnen maatregelen worden getroffen. De politie kan worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.