Groepspraktijk Huisartsen Holten is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548363553
Telefoonnummer: 0548363553
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachten, privacy en agressie

Klachten
In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.
Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.
Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Privacy
Alle medewerkers van de Groepspraktijk Huisartsen Holten houden zich aan de privacyregels. De artsen, de praktijkassistentes, de praktijkverpleegkundigen en de stagiaires vormen bij het behandelen van uw gezondheidsproblemen een functionele eenheid. Indien noodzakelijk dienen alle medewerkers te beschikken over uw medische gegevens en zijn zij naar buiten toe gebonden aan de regels van de medische geheimhouding.
U kunt altijd aan de assistente kenbaar maken, dat u bepaalde zaken uitsluitend met uw arts wilt bespreken. Bedenk daarbij wel dat beperking van de beschikbaarheid van uw gegevens ook in uw nadeel kan werken. U kunt er vanuit gaan dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan.
Het is voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost mogelijk om te beschikken over de belangrijkste
gegevens uit uw dossier. Dit is met name van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg door de dienstdoende huisarts. Mocht u toch willen dat (bepaalde) gegevens niet ter inzage zijn van de dienstdoende huisarts, dan kunt u dat op de praktijk kenbaar maken. Zie voor uitgebreide informatie onze privacyverklaring.

Agressie in de praktijk
De Groepspraktijk Huisartsen Holten wil een plek zijn waar medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan geweld, kunnen maatregelen worden getroffen. De politie kan worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.