Groepspraktijk Huisartsen Holten is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548363553
Telefoonnummer: 0548363553
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Ik geef toestemming

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.
Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een andere arts. Daarom willen huisartsen, apotheken (en op termijn ook ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar delen.

Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere zorgverleners via het LSP (Landelijk Schakelpunt).
Maar dit mag alleen als u daar toestemming voor geeft.
U kunt op verschillende manieren toestemming geven:
- Mondeling, als uw huisarts of apotheker daarom vraagt
- Schriftelijk, door het toestemmingsformulier in te leveren in bij de praktijk
- Online, op www.ikgeeftoestemming.nl

Klik hier voor uitgebreidere informatie.